Các Trận đá gà kinh điển - hay tại Thomo

tổng hợp các trận gà tiền siêu lớn tại Campuchia và của anh Phúc Bình Dương

Các Trận đá gà kinh điển - hay tại Thomo

Tổng hợp các trận đá gà siêu kinh điển của trường gà Thomo, các trận gà tiền bạc tỷ từ 100 triệu trở lên.

Trang này được cập nhật mỗi tháng nếu có các trận gà đá gà hay.

Trận gà 2 tỷ

Trận gà 16 tỷ

Trận gà 24 tỷ

Trận gà 15 tỷ

Trận gà 10 tỷ

Trận gà xổ 5 tỷ

Trận gà xổ 1 tỷ

Trận gà 500 triệu

Trận gà xổ 3 tỷ

Trận gà 5 tỷ Phúc Bình Dương

Trận gà 8 tỷ của Phúc Bình Dương

Trận gà siêu kinh điển c1

Trận gà đá quay chậm

Trận đá gà hay ở Thái Lan - C1

Trận gà đá ăn ngược

Trận gà danh của anh Mỹ

Trận gà đòn nhanh nhất