Giá gà hôm nay 26/6

cập nhật giá gà từng ngày đúng và nhanh nhất trong các website.

Giá gà hôm nay 26/6

Sau nhiều ngày chững giá, giá gà công nghiệp hôm nay giao dịch tại các trại ở các vùng tăng khá cao.

Giá gà công nghiệp hôm nay giảm nhẹ. Ảnh: HĐ
Giá gà công nghiệp hôm nay giảm nhẹ. 

Giá gà công nghiệp hàng size 3kg/con bán tại các trại công ty đạt 29.000 đồng đến 29.500 đồng/kg.

Giá gà lông trắng đạt size 3,2 kg đến 3,3kg/con bán tốt được 31.000 đồng đến 32.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp móc hàm đang được các lò giao sỉ cho các đầu mói khá cao đạt trên dưới 50.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá gà ta thả vườn loại trên 6 tháng tuổi bán buôn tại các vùng miền Bắc vẫn chững ở mức trên dưới 90.000 đồng/kg.

Giá gà ta lò nuôi trên 100 ngày tuổi bán tốt được 56.000 đồng/kg.