Hướng Dẫn Lịch Đổ Mái Tại Trại Gà

Kỷ thuật viên châm sức khoẻ gà và xấp vĩ theo giỏi gà con từ máy ấp ra đến chuồn lớn, cộng kiểm tra sức khoẻ gà cả trại gòm một người.Cách sinh hoạt traị,chuồng gà một khoa học.

Hướng Dẫn Lịch Đổ Mái Tại Trại Gà
Hướng Dẫn Lịch Đổ Mái Tại Trại Gà

Lịch làm việc khu đổ mái trại gà

 • 7h vệ sinh chuồn trại.
 • 8h kiểm tra gà bệnh và theo giỏi sức khoẻ.
 • 9h cho gà ăn ngủ cóc.
 • 12h cho gà ăn trái cây và thực phẩm canxi.
 • 1h thu gom trứng gà đẻ, xấp vĩ.
 • 3h kiểm tra sức khoẻ gà lần 2.
 • 4h cho gà ăn ngủ cóc.
 • 5h kiểm tra trứng và đưa vào khu ấp + kiểm tra gà con như thế nào.

Công viêc trong tuần phải làm

 • Thứ 2-4-6 chặt chuối cho gà.
 • Thứ 3-5-7 tổng vệ sinh chổ ở và trang trại trong ngoài xạch sẽ, nếu kiểm tra camera thấy ae làm khg đạt chuẩn lịch công việc sẽ bị kiểm điểm, và nếu còn để sảy ra nhiều lần sẽ bị thôi việc.
 • Riêng ngày chủ nhật mõi tuần phải xịch khử trùng các khu trong ngoài luôn cả chổ ở, để không bị nhiểm khuẩn, vì sức khoẻ gà là sức khoẻ mình, gà mạnh khoẻ bán dc som mới có tiền làm dc nhiều việc cho trại và cho anh em.

Kỷ thuật viên châm sức khoẻ gà và xấp vĩ theo giỏi gà con từ máy ấp ra đến chuồn lớn, cộng kiểm tra sức khoẻ gà cả trại gòm một nguoi,

Cảm ơn tất cả ae đã luôn bên trại lúc khó khăn hy vọng anh em đá gà trực tiếp sẽ cùng nhau vuot khó làm nên thương hiệu trại gà.