Tagged

đá gà c1

Đá gà c1 là một thể loại đá gà giống với đá gà thomo nhưng chỉ tranh 1 cúp duy nhất