Tagged

gà chọi

Gà chọi là tên gọi chung cho các giống gà dùng cho mục đích thi đấu chọi gà.Các giống chọi gà này thường có sức khỏe, thân hình tốt.